KAMPANJA 2012
6 DAN
AKTIVNOST
5 DAN // NOVEMBAR 29, 2012
Tranziciona Pravda
NOVEMBAR 30, 2012
Trgovina ljudima
Suštinski element trgovine ljudima jeste eksploatacija ljudi u uslovima koji prerastaju u ropstvo. Trgovina ljudima se smatra savremenim oblikom ropstva, ozbiljnom povredom ljudskih prava, osnovnih sloboda i ljudskog dostojanstva, i cesto je oblik nasilja nad ženama.

Definicija
"Trgovina ljudima znaci regrutovanje, transport, transfer, smeštaj ili prihvatanje osoba, pod pretnjom ili korišcenjem sile (…), u svrhu eksploatacije." Ona sadrži 3 elementa:
  • 1) regrutovanje, transport i transfer korišcenjem
  • 2) sredstva prinude da se dobije pristanak žrtve za
  • 3) seksualnu eksploataciju, prisilni rad, prisilnu prošnju ili usluge slicne ropstvu, služenje ili trgovinu organima.
Na Kosovu je trgovina ljudima krivicno delo po clanu 139 Privremenog krivicnog zakona Kosova i za nju preti zatvorska kazna do 20 godina.

Ko može biti žrtva trgovine ljudima?

Svako može biti žrtva trgovine ljudima: muškarci, žene i deca. Oni mogu biti stanovnici Kosova ali takode i strani državljani. Na Kosovu su vecina žrtava žene, mlade devojke i deca. Bilo je medutim slucajeva kada su i mladi muškarci i decaci bili žrtve trgovine. Izmedu januara i avgusta 2012. godine, kosovska policija je identifikovala 56 žrtava trgovine ljudima od kojih su 30 bili Kosovari, 24 iz Moldavije, 1 iz Albanije i 1 iz Slovacke. Devet od njih je imalo izmedu 14 i 17 godina, a 18 izmedu 18 i 22 godine.

Gde i kako tražiti pomoc ?

Telefonska linija za pomoc u slucajevima trgovine ljudima i nasilja u porodici otvorena je u okviru kancelarije za Zaštitu i pomoc žrtvama/Tužilaštva i na raspolaganju je besplatno na sledecem broju: 0800 11112. Linija je otvorena od ponedeljka do petka od 08:00 – 22:00. Svi pozivi su besplatni, poverljivi i anonimni.

PKosovska policija ima specijalizovane sekcije za trgovinu ljudima na lokalnom nivou po citavom Kosovu. One rade na prevenciji ovih zlocina; na istragama slucajeva trgovine ljudima; na zaštiti žrtava trgovine ljudima, i na hapšenjima pocinilaca.

Službenici kosovske službe za Zaštitu i pomoc žrtvama su posebno imenovani da štite interese žrtava i osiguraju im pravnu podršku i pomoc. Oni pokrivaju svojim radom citavo Kosovo. Centri za socijalni rad imaju socijalne radnike u svakoj od kosovskih opština i oni nude brojne usluge žrtvama trgovine ljudima, koje inace sebi ne bi mogle priuštiti takve usluge. Na Kosovu postoje tri skloništa koja su opremljena za smeštaj samo žrtava trgovine ljudima, dok je pet drugih skloništa na raspolaganju žrtvama nasilja u porodici i nalaze se u pet glavnih kosovskih regiona i u njima se takode mogu smestiti i žrtve trgovine ljudima niskog rizika.

PROCITAJ VIŠE NA: http://kosovotwopointzero.com/ser/blog/ljudi/how-machismo-and-patriarchy-pave-the-way-to-gender-based-violence-30-11-2012
comments powered by Disqus
7 DAN // DECEMBAR 1, 2012
Ekonomska bezbednost žena
8 DAN // DECEMBAR 2, 2012
Deciji brakovi i nasilje
9 DAN // DECEMBAR 3, 2012
Deciji brakovi i nasilje