FUSHATA 2012
16 DITE
DITA 1 // NENTOR 25, 2012
Grate, paqja dhe siguria
DITA 3 // NENTOR 27, 2012
Dhuna ne baza gjinore
DITA 4 // NENTOR 28, 2012
Dhuna seksuale gjate konfliktit
DITA 5 // NENTOR 29, 2012
Drejtesia tranzicionale
DITA 6 // NENTOR 30, 2012
Trafikimi i qenieve njerezore
DITA 7 // DHJETOR 1, 2012
Siguria ekonomike e grave
DITA 8 // DHJETOR 2, 2012
Martesat e hershme dhe dhuna
DITA 9 // DHJETOR 3, 2012
Dhuna ndaj grupeve minoritare
DITA 10 // DHJETOR 4, 2012
Dhuna ndaj femijeve
DITA 12 // DHJETOR 6, 2012
Rendesia e shkollimit
DITA 13 // DHJETOR 7, 2012
Roli i djemve te rinj
DITA 15 // DHJETOR 9, 2012
Roli i grave lidere
DITA 16 // DHJETOR 10, 2012
Media, gjinia dhe dhuna