Nëse jeni viktimë apo dëshmitar/e e dhunës, mund të
kërkoni ndihmë apo të lajmëroni rastin në SOS linjën falas:
0800 11112

Fushata 2014

Fushata këtë vit është zhvilluar nga një grup i të rinjve entuziastë të moshës 17-20 vjeç nga e gjithë Kosova. Ata treguan motivim të fortë për të luftuar dhunën në baza gjinore dhe janë zgjedhur nëpërmje një procesi garues. Të rinjtë kanë marrë pjesë në disa trajnime mbi gjininë, dhunën në baza gjinore dhe të shkruarit me ndjeshmëri gjinore të cilat u ndihmuan të prodhojnë punën frymëzuese që mund të lexosh, shohësh dhe dëgjosh këtu. Votimi online ka qenë i hapur gjer më 8 dhjetor, në mesnatë. Fituesit janë pëzgjedhur nëpërmjet votave online dhe vlerësimit të panelit.

Çmimi i parë i është dhënë Diona Dolit për shkrimin e say “Letër prej zemres së plasun” rreth jetës pas dhunës seksuale. Çmimi i dytë i është dhëne Rrita Musatfës për shkrimin e saj “E shkrova deklaratën time të pavarësisë me ujë të njelmët dhe maskarë” rreth dhunës në familje. Fituesit kanë fituar një tablet dhe një smartphone.

Më Shumë

Radio

Radio Reklama: 16 Ditё tё Aktivizimit

Kliko në YouTube linkun për të dëgjuar radio xhinglin për fushatën e 16 ditë të aktivizmit

 

End violence against women!