Nëse jeni viktimë apo dëshmitar/e e dhunës, mund të
kërkoni ndihmë apo të lajmëroni rastin në SOS linjën falas:
0800 11112

E-Libri

E-libri është përmbledhja e gjithë përmbajtjes të fushatës, të cilin mund ta shkarkosh falas. Kliko këtu për të shkarkuar e-librin.