Nëse jeni viktimë apo dëshmitar/e e dhunës, mund të
kërkoni ndihmë apo të lajmëroni rastin në SOS linjën falas:
0800 11112

Nëse jeni viktimë apo dëshmitar/e e dhunës, mund të

kërkoni ndihmë apo të lajmëroni rastin në SOS linjën falas: 0800 11112