Nëse jeni viktimë apo dëshmitar/e e dhunës, mund të
kërkoni ndihmë apo të lajmëroni rastin në SOS linjën falas:
0800 11112

Kontakt

Nëse ke ndonjë pytje rreth fushatës ose çështjeve të paraqitura, llirisht kontaktoni zyrën e UN Women në Prishtinë duke përdorur formularin më poshtë.