Nëse jeni viktimë apo dëshmitar/e e dhunës, mund të
kërkoni ndihmë apo të lajmëroni rastin në SOS linjën falas:
0800 11112

Ekipi 5

Ekipi 5

Ekipi 5

Ky ekip ka identifikuar mungesën e mbështetjes financiare për gratë që janë viktima të dhunës në familje në komunën e Prishtinës, si sfidë të madhe brenda komunitetit të tyre. Anëtarët e grupit thonë se pika e tyre fillestare është qyteti i Prishtinës, për tu zgjeruar më vonë në komuna të tjera të Kosovës. Zgjidhja e tyre e propozuar është krijimi i një plan biznesi për ofrimin e një shërbimi, ku ata/ato do të shesin ushqime të përgatitura dhe produkte të thurura. Fondet do të përdoren për të krijuar një fond për gratë viktima të dhunës në familje, kështu që atyre do tu krijohet një mundësi për qëndrueshmëri dhe pavarësi financiare.

Komentet

    Komento