Nëse jeni viktimë apo dëshmitar/e e dhunës, mund të
kërkoni ndihmë apo të lajmëroni rastin në SOS linjën falas:
0800 11112

Ekipi 4

Ekipi 4

Ekipi 4

Anëtarët e këtij grupi nga Graçanica dëshirojnë shpërndajnë informacionin mbi barazinë gjinore tek sa më shumë apo në dispozicion më të gjerë në mesin e nxënësve në komunën e tyre. Grupi tashmë ka mbajtur bisedime me shumë nga kolegët e tyre, dhe kanë vënë re një mungesë të theksueshme të informacionit në lidhje me barazinë gjinore, dhe janë duke vlerësuar rrugët dhe mënyrat se si mund të vihet e gjithë kjo në dobi të komuniteteve dhe shoqërive në përgjithësi. Ata kanë për qëllim të edukojnë të rinjtë e komunës së tyre përmes mbajtjes së seminareve dhe ligjëratave në shkollat e mesme.

Komentet

    Komento