Nëse jeni viktimë apo dëshmitar/e e dhunës, mund të
kërkoni ndihmë apo të lajmëroni rastin në SOS linjën falas:
0800 11112

Ekipi 3

Ekipi 3

Ekipi 3

Ky grup ka identifikuar mungesën e edukimit seksual në shkollat e tyre si një problem të madh që çon në shtatzëni të padëshiruara, sëmundje ngjitëse seksualisht të transmetuara, martesa të hershme, etj. Anëtarët e grupit dëshirojnë të prezantojnë këtë aspekt të rëndësishëm të arsimit në shkollat fillore dhe të mesme. Për më tepër, ata duan të përdorni faqen tashmë ekzistuese të internetit www.kujdessex.net dhe të bëjnë një aplikacion për telefona celular për të shpërndarë informata përkatëse rreth kësaj teme të ndjeshme, si dhe të integrojnë dhe/apo përfshijnë një linjë diskutimi – chatroom online – ku të rinjtë mund të marrin ndihmë nga profesionistët!

Komentet

    Komento