Nëse jeni viktimë apo dëshmitar/e e dhunës, mund të
kërkoni ndihmë apo të lajmëroni rastin në SOS linjën falas:
0800 11112

Video

Video - 16 Ditё tё Aktivizimit

Kliko në YouTube linkun për të shikuar videot e krijuara për kampanjën e 16 Ditë të Aktivizimit

 

Facebook Twibbon